आमा अघि बढ्दै छु

https://www.youtube.com/watch?v=bdRwDHpL4w8

थप भिडियो

मान्छे मान्छे एउटै चित्र-फेरि किन विभेद विचित्र ?

प्रार्थना

तरुनी बन्दीपूर