तरुनी बन्दीपूर

https://www.youtube.com/watch?v=4bc7aFEslfI

थप भिडियो

मान्छे मान्छे एउटै चित्र-फेरि किन विभेद विचित्र ?

आमा अघि बढ्दै छु

प्रार्थना