तस्बिर यो आफ्नै

XYZ Description

थप भिडियो

मान्छे मान्छे एउटै चित्र-फेरि किन विभेद विचित्र ?

आमा अघि बढ्दै छु

प्रार्थना