मान्छे मान्छे एउटै चित्र-फेरि किन विभेद विचित्र ?

https://www.youtube.com/watch?v=X30mY2DpQlM

 

थप भिडियो

आमा अघि बढ्दै छु

प्रार्थना

तरुनी बन्दीपूर